Na narty z polisą ubezpieczeniową

Sezon narciarski w pełni, warto więc przypomnieć o korzyściach posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Właściwą ochronę zapewni ubezpieczenie osobowe o charakterze turystycznym, które standardowo powinno przede wszystkim chronić od ponoszenia kosztów związanych z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, nagłych zachorowań oraz odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas uprawiania sportów zimowych. Większość dostępnych na rynku polis turystycznych dodatkowo zapewnia odszkodowanie za doznany uszczerbek zdrowia powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku (NNW), a także bardzo przydatne usługi assistance, które są doceniane szczególnie, bezpośrednio po zaistnieniu wypadku lub wystąpieniu objawów choroby, stanowiących zdarzenia losowe objęte ubezpieczeniem.

Wyjeżdżając za granicę trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej do ryzyka sumy ubezpieczenie kosztów leczenia. Wykupienie minimalnej sumy ubezpieczenia na poziomie 15 tys. euro lub 50 tys. złotych oferowanej przez ubezpieczycieli nie gwarantuje pokrycia ewentualnych potrzeb w pełnej wysokości. Z uwagi na wysokie koszty leczenia szpitalnego w przypadku poważniejszych urazów lub zdarzeń, wymagających kilkudniowego pobytu szpitalu oraz wykonania średnio skomplikowanego zabiegu operacyjnego należy liczyć się z kosztami co najmniej dwukrotnie większymi. Jeśli chcemy mieć udany urlop i nie bać się powrotu do kraju w gipsie, z fakturą do zapłacenia opiewającą na nasze kilku lub kilkunastokrotne zarobki miesięczne, to przed wyjazdem koniecznie trzeba wykupić polisę turystyczną z opcją narciarską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.