Dochodzenie odszkodowania z wypadku z rowerzystą

Wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych muszą mieć ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Rowerzysta nie ma takiego obowiązku, a bardzo wiele kolizji i wypadków dochodzi z udziałem właśnie rowerzystów. Sytuacje są dość problematyczne kiedy dochodzi do wypadku z rowerzystą, który jest sprawcą. Rower nie musi posiadać ubezpieczenia OC z tego względu, że rower nie jest pojazdem mechanicznym, czyli nie posiada silnika zamontowanego na stałe. W większości takich wypadków odpowiedzialny za szkody jest kierujący samochodem. Czasami jednak to nie właściciel auta jest sprawcą zdarzenia tylko właśnie rowerzysta. W tej sytuacji nie możemy liczyć na pokrycie szkód z jego ubezpieczenia OC. W jaki sposób dochodzić zatem odszkodowania od rowerzysty?

Brak ubezpieczenia OC to oczywiście nie powód, by rowerzysta nie pokrył szkody, którą wyrządził. Z odpowiedzialności cywilnej wynika, iż jest on zobligowany do naprawienia szkód. Na miejscu zdarzenia należy spisać oświadczenie obu stron, w której rowerzysta przyznaje się do winy. W sytuacji, gdy właściciel roweru nie chce przyznać się do winy należy wezwać policję. Kiedy policja przybędzie na miejsce wypadku, kolizji to ustali sprawcę. W takiej sytuacji sprawa może zakończyć się w dwa sposoby. Jeśli rowerzysta przyzna się do winy w obecności policji to stróże prawa nakładają na niego mandat oraz jest on zmuszony do naprawienia szkód. Jeśli sprawca nadal upiera się, że nie jest winny to sprawa jest kierowana do sądu grodzkiego. W sądzie grodzkim następuje ustalenie sprawcy oraz wyznaczenie odszkodowania, ponadto sprawca ponosi koszty procesu sądowego. Jeśli rowerzysta nie chce zapłacić odszkodowania to mamy jeszcze prawo do pozwu cywilnego, jednak w tym przypadku koszty sądowe ponosimy my sami a zostanie zasądzony ich zwrot od pozwanego jeżeli sprawę przed sądem wygramy.

Osobne ryzyko to czy rowerzysta – sprawca zapłaci zasądzone należności a jak nie zapłaci, to czy komornik zdoła je wyegzekwować od niego – http://komornicy-opinie.pl/mozliwosci-komornikow/. W przeważającej liczbie postępowania egzekucyjne kończą się bezskutecznie ponieważ okazuje się w toku egzekucji, że dłużnik nie posiada dochodów ani innego majątku z którego można by przeprowadzić egzekucję.

Wypadki z udziałem rowerzystów są trudne w ustaleniu odszkodowania jednak jest to możliwe. Na szczęście coraz rzadziej sprawy takie trafiają do sądu, ponieważ koszty procesu przewyższają często szkody, jakie wyrządził rowerzysta. Zatem dużo łatwiej jest się dogadać między sobą niż dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Niestety niekiedy takie sytuacje są koniecznością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.