Brak polisy OC

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany raz w roku wybrać ubezpieczyciela i uzyskać polisę OC. Dokładniej o tym czym jest i czemu służy, napisano w artykule Czym jest ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej reguluje ustawa prawna. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie i nie ma od niego żadnych zwolnień ani też wyjątków.

W sytuacji, gdy zatrzyma nas policja do kontroli auto bez ważnego ubezpieczenia może zostać odholowane na policyjny parking. Sprawa dużo gorzej się przedstawia, jeśli dojdzie do wypadku i to z naszej winy. Jako sprawca jesteśmy zobligowani do pokrycia szkody, a więc strona poszkodowana ma prawo dochodzić o odszkodowanie. W normalnej sytuacji takie odszkodowanie wypłaca nasz ubezpieczyciel. Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy ważnego ubezpieczenia OC?

Na miejsce wypadku w takich sytuacjach zazwyczaj od razu wzywana jest policja. Takie podejście ma na celu ustalenie faktów wypadku oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji tak, aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie. Osoba, która doznała szkody może domagać się od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pokrycia kosztów naprawy pojazdu. To jednak nie wszystko, jeśli poszkodowany doznał urazu to ma również prawo domagać się pokrycia kosztów leczenia czy rehabilitacji. Pieniądze wypłacone na rzecz poszkodowanego podlegają zwrotowi.

Konsekwencje braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na tym się nie kończą. Poza tym, że musimy pokryć koszty naprawy auta poszkodowanego, wszelkie koszty leczenia oraz rehabilitacji ewentualnie, jeśli szkody były bardzo obszerne to może dojść do procesu sądowego. W tym przypadku to sprawca pokrywa wszelkie koszty związane z procesem.

Dodatkowo dochodzi konieczność zapłacenia mandatu, którego wysokość jest określona na podstawie ilości dni, w których nasza polisa była nieważna. Od jednego do trzech dni braku OC zapłacimy 420 zł, od trzech do czternastu dni zapłacimy 1040zł. Jeśli spóźnienie kupna polisy będzie wynosić więcej niż czternaście dni to musimy liczyć się z mandatem w wysokości 2090 zł. Są to naprawdę duże sumy, dlatego lepiej zawsze pilnować aktualności naszego ubezpieczenia.

Skutki braku OC to nie tylko mandat. Jeśli w tym czasie doprowadzimy do wypadku to taka sytuacja może nas przerosnąć. Koszty procesów, koszty naprawienia szkód, odszkodowanie, wszystko to sprawia, że są to niesamowicie duże kwoty pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.